برای ارسال مقاله نیاز به ثبت‌نام و ورود به سامانه است.

به‌عنوان مرحله‌ای از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک‌لیست زیر را بررسی نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن تیک بزنند.

  • نویسنده یا نویسندگان متعهد می شوند که تمام مطالب ارسال شد ه به عنوان مقاله حاصل کار پژوهشی ایشان است و به هیچ عنوان مطلب یا مطالب دیگری بدون ذکر منبع آن در متن مقاله گنجانده نشده است و یا حاصل پژوهشهای دیگران ( در قالب کتاب، مجله، پایان نامه و غیره) را به عنوان دستاوردهای خود ارائه نکرده اند.
    متن مقاله بر طبق اصول مقاله نویسی و مرجع نگاری راهنمای نویسندگان میباشد که در قسمت در باره مجله یافت میشود.
راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله 1- موضوع مقاله درباره زبان و ادبیات فرانسه و زبان آن فارسی باشد. 2- حجم مقاله های قابل پذیرش حداقل 5000 و حداکثر 10000 کلمه می باشد. 3- مقاله به ترتیب شامل چکیده (حداکثر 270 کلمه)، کلید واژگان (3 تا 8 واژه)، مقدمه، بخش مربوط به بحث بررسی (که الزاما عنوان آن «بحث و بررسی» نیست) و نتیجه گیری باشد. 4- مشخصات نویسنده یا نویسندگان (نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، نام موسسه متبوع، نشانی الکترونیکی، تلفن) در صفحه جداگانه بیاید. 5- ارسال چکیده های انگلیسی و فرانسه مقاله (شامل عنوان مقاله، نام نویسنده/نویسندگان و موسسه متبوع) در دو فایل جداگانه الزامی است. 6- منابع فارسی و لاتین مورد استفاده در متن، در پایان مقاله در دو بخش جداگانه و به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویسنده به شرح زیر آورده شود: کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده/نویسندگان (تاریخ انتشار داخل پرانتز)، نام کتاب (به صورت ایتالیک و در مورد کتابهای فارسی، پررنگ)، نام مترجم، محل نشر، نام ناشر. مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده/نویسندگان (تاریخ انتشار داخل پرانتز)، «عنوان مقاله داخل گیومه»، نام نشریه،(به صورت ایتالیک و در مورد مقاله های فارسی پررنگ)، دوره/سال، شماره، شماره صفحات مقاله. مجموعه ها: نام خانوادگی، نام نویسنده/نویسندگان (تاریخ انتشار داخل پرانتز)، «عنوان مقاله داخل گیومه»، نام گردآورنده، عنوان مجموعه،(به صورت ایتالیک و در مورد مجموعه های فارسی پررنگ)، محل نشر، نام ناشر، شماره صفحات مقاله. منابع اینترنتی: نام خانوادگی، نام نویسنده/نویسندگان (تاریخ انتشار منبع و در صورت فقدان آن، تاریخ انتشار آن روی سایت و یا تاریخ به روز رسانی صفحه، داخل پرانتز)، «عنوان مقاله داخل گیومه»، نام سایت اینترنتی،(به صورت ایتالیک و در مورد منابع فارسی پررنگ)، آدرس اینترنتی صفحه مورد نظر، تاریخ آخرین مراجعه به سایت. لازم به ذکر است است منابع اینترنتی که فاقد اطلاعات فوق باشند قابل استناد نمی باشند. 7- ارجاعات در متن مقاله داخل پرانتز (نام خانوادگی مولف، سال انتشار: شماره صفحه مورد نظر) نوشته شود. در مورد منابع لاتین نیز همانند منابع فارسی عمل شود با این تفاوت که نام خانوادگی نویسنده به صورت کامل با حروف بزرگ و سال انتشار نیز بلافاصله پس از آن بدون ویرگول آورده شود (AUTEUR 2004 : 86) 8- نقل قولهای بیش از 40 واژه به صورت جدا از متن و با تورفتگی (یک سانتی متر) از دو طرف درج شود. 9- معادل لاتین اسامی و اصلاحات در داخل متن و بلافاصله پس از کلمه مورد نظر داخل پرانتز آورده شود. 10- توضیحات اضافه بر متن به صورت یادداشت و با شماره گذاری پشت سر هم در انتهای مقاله و پس از نتیجه گیری آورده شود. 11- منحصرا مقاله هایی که حاصل پژوهش نویسنده یا نویسندگان باشند پذیرفته می شوند. 12- نشریه در ویراستاری ادبی مقاله، بدون تغییر محتوای آن، آزاد است. 13- پذیرش مقاله منحصرا از طریق سامانه اینترنتی مجلات دانشگاه فردوسی به نشانی http://jm.um.ac.ir صورت می گیرد. بدیهی است جهت ارسال مقاله نویسندگان می بایست در صفحه مربوط به دو فصلنامه پژوهش های ادب و زبان فرانسه ثبت نام کنند.
نام ها و ایمیل های وارد شده در این سایت مجله فقط به منظور بیان شده بکار میرود و در دسترس هیچ شخص یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.