نشریه های علمی انتشارات
اولین شماره دوفصلنامه پژوهش های ادب و زبان فرانسه، نشریه تخصصی گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد، مربوط بهار و تابستان 1391 منتشر شد.

پذیرش مقاله

 (پست شد: 2013-06-18)
به اطلاع کاربران و به ویژه نویسندگان محترم می رساند که از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ پذیرش مقاله منحصرا از طریق سامانه اینترنتی مجله انجام می گیرید.
لطفا از ارسال مقاله از طریق ایمیل و یا پست خودداری نمایید. بدیهی است پس از ثبت نام در سایت مجله می توانید مقاله خود را ارسال کنید و همچنین مراحل بعدی بررسی مقاله خود را پیگیری نمایید.

انتشار نشریه

 (پست شد: 2013-01-14)
بدین وسیله به اطلاع کلیه استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته زبان وادبیات فرانسه می رساند شماره 2 نشریه پژوهش های ادب و زبان فرانسه منتشرشد.

فراخوان

 (پست شد: 2012-07-16)
بدين وسيله به اطلاع كليه استادان و دانشجويان تحصيلات تكميلي رشته زبان وادبيات فرانسه مي رساند كه نشريه "پژوهشهاي ادب و زبان فرانسه" دانشگاه فردوسي مشهد به زبان فارسي، به تازگي موفق به اخذ مجوز چاپ از وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري گرديده است. از اين رو از نويسندگان و پژوهشگران ارجمند دعوت به همكاري مي گردد. لازم به ذكر است كه زمينه هاي پژوهشي مورد نظر نشريه به شرح زير مي باشند
-زبان شناسي فرانسه
-ادبيات فرانسه
-مطالعات تطبيقي زبان وادبيات فرانسه
-مسائل نظري و عملي ترجمه در ارتباط با زبان فرانسه
-آموزش زبان فرانسه
1 - 3 (3)