به اطلاع کاربران و به ویژه نویسندگان محترم می رساند که از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ پذیرش مقاله منحصرا از طریق سامانه اینترنتی مجله انجام می گیرید. لطفا از ارسال مقاله از طریق ایمیل و یا پست خودداری نمایید. بدیهی است پس از ثبت نام در سایت مجله می توانید مقاله خود را ارسال کنید و همچنین مراحل بعدی بررسی مقاله خود را پیگیری نمایید.