نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • پژوهش های زبان و ادب فرانسه

 • آینده پژوهی رشتۀ «زبان فرانسه» با تکیه بر روش تحلیل لایه ای علت ها (بررسی موردی دانشگاه فردوسی مشهد) 
  رضا پیش قدم ; دکتر محمّدرضا فارسیان ; آیدا فیروزیان پوراصفهانی 1-33
  بازدید: 231
  بررسی میزان موفقیت ترجمه‌ی فرانسوی شازده احتجاب، اثر هوشنگ گلشیری از نظر مؤلفه‌های فرهنگی 
  صفورا ترک لادانی ; آرزو حسن سیچانی 35-60
  بازدید: 242
  بررسی اسطوره پیگمالیون در کتاب "ده فرزند هرگز نداشتۀ خانم مینگ" نوشته اریک-امانوئل اشمیت 
  دانیال بسنج ; آزاده حکمی 61-76
  بازدید: 200
  مفهوم مضمون و آسیب شناسی نقد مضمونی 
  مرتضی بابک معین 77-92
  بازدید: 379
  تأمّلی بر «سوژه» ژاک لَکان در بستر «زبان» دگردیسی و یا تکامل زبان؟ 
  وحید نژاد محمد 93-119
  بازدید: 241
  مطالعه تطبیقی نمادهای اسطوره ای قهرمان زن در عادت می کنیم اثر پیرزاد و سرخ و سیاه استاندال 
  دکتر نگار مزاری 121-139
  بازدید: 243
  بررسی متدلوژیهای آموزشی زبان فرانسه برای دانشجویان ایرانی )رویکرد ارتباطی( 
  مهری بهرام بیگی 141-159
  بازدید: 179