اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر سید رضا حسین زاده
سردبیر: دکتر محمد رحیم رهنما
شاپا چاپی: ۲۳۲۲-۱۶۸۲
شاپا آنلاین: ۲۳۸۳-۳۰۷۶
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی پژوهشی

ضریب تاثیر: 0.594
رتبه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: 0.594
رتبه در سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور: c
سیستم مشابهت یاب: همانندجو

لیست داوران منتصب این شماره

 • احمد رومیانی
 • حسن حاجی حسینلو
 • حسن محمودزاده
 • حمید مسلمی
 • دکتر امید علی‌ خوارزمی
 • زهره مریانجی
 • سعید نگهبان
 • سمیه خالقی
 • شهرام بهرامی
 • شهرام روستایی
 • شیده شمس
 • علی اکبر جمالی
 • علیرضا راشکی
 • فاطمه طباطبائی یزدی
 • فرشاد پژوه
 • مجتبی یمانی
 • محمد سعید نجفی
 • مریم ایلانلو
 • مهدی عبداللهی
 • مهناز جهادی طرقی
 • ندا محسنی
 • پوریا عطائی

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

مدل سازی و پایش پدیده خشکسالی در شمال غرب ایران

وحید صفریان زنگیر, بهروز سبحانی, مجید رضائی بنفشه

نویسندگان محترم مقالات:

بنا به دستورالعمل معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد چاپ نسخه کاغذی نشریات علمی و پژوهشی دانشگاه متوقف شده است. لذا نویسندگان مقالات می توانند از صفحه اصلی سایت مجله و بخش شماره های چاپ شده متن مقاله و همچنین فایل کامل مجله را دانلود نمایند .